Doresc angajare full time/part time in Ploiesti (I)
anunturi gratuite
Cauta anunturi:

 

04.10.2014

Textul
anuntului

Doresc angajare full time/part time in ploiesti (i)

Informaţii personale nume /prenume adresă(e) telefon(oane) e-mail(uri) naţionalitate varsta sex grigorescu, irina ploiesti, jud.prahova, romania 0747019091 irina.grigorescu@yahoo.com romana 26 ani feminin locul de muncă vizat / domeniul ocupaţional experienţa profesională educaţie şi formare perioada calificarea/ diploma obtinuta numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite perioada calificarea / diploma obţinută disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite numele şi tipul instituţiei de învăţământ nivelul în clasificarea naţională sau internaţională perioada calificarea/ diploma obtinuta disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite numele si tipul institutiei de invatamant perioada calificarea/ diploma obtinuta disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite perioada calificarea/ diploma obtinuta disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite numele si tipul institutiei de invatamant nivelul în clasificarea naţională sau internaţională perioada calificarea/ diploma obtinuta disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite numele si tipul institutiei de invatamant limba(i) străină(e) cunoscută(e) autoevaluare limba engleza limba franceza competenţe şi abilităţi sociale competenţe şi aptitudini organizatorice competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului competenţe şi aptitudini personale alte competenţe şi aptitudini permis(e) de conducere informaţii suplimentare profesor de limba engleza si de limba romana, specialist in relatii publice cu master in administratia publica si integrare europeana (pentru scoli particulare sau de stat, institutii de invatamant superior, administratia publica, banci, companii, institutii de orice tip), traducator romana <-> engleza etc. din septembrie 2010 pana in prezent profesor titular scoala postliceala sanitara invatamant particular 2002-2006 competente lingvistice de nivel mediu / atestat de competente profesionale liceul teoretic „nichita stanescu”- ploiesti filiera: teoretica specializarea : stiinte sociale –intensiv engleza competenta lingvistice de nivel mediu 2006-2009 specialist in relatii publice profil: stiinte ale comunicarii specializarea: comunicare si relatii publice competente specifice: • competente de comunicator: foarte buna stapânire a resurselor limbajului verbal, paraverbal si nonverbal în comunicare, • competente în elaborarea si gestionarea de campanii de relatii publice, • competente în elaborarea si gestionarea de strategii publicitare, • competente în aplicarea metodelor si tehnicilor de cercetare sociologica în domeniul relatiilor publice si publicitatii, • competente în implementarea si dezvoltarea sistemelor de comunicare organizationala în plan intern si extern, • competente de mediator, pentru managementul crizelor si conflictelor • competente în comunicarea interpersonala, inter-institutionala, interculturala si internationala. competente generale : • capacitate de analiza si sinteza, • capacitate de a empatiza cu mediul social, • abilitatea de a percepe corect si de a exploata eficient tendintele sociale, politice si economice de imagine si continut • capacitate de asimilare critica, prelucrare si exploatare a informatiei teoretice universitatea ecologica bucuresti- facultatea de stiintele comunicarii nivel de instruire: 4 (studii superioare) corespondenta isco88 (com): 244 (international standard classification of occupations - in varianta 88 (com) din uniunea europeana.) 180 credite de studiu transferabile (ects) 24.11.2009-05.02.2010 formator, cod cor 241205 competente profesionale dobandite: - pregatirea formarii - realizarea activitatilor de formare - evaluarea participantilor la formare - aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare - marketing-ul formarii - proiectarea programelor de formare - organizarea programelor si a stagiilor de formare - evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare asociatia pentru consiliere calificare recalificare ploiesti sud tipul de program de formare profesionala - perfectionare 2009-2012 specializarea: limba şi literatura romana-limba şi literatura engleza - 180 credite de studiu transferabile (ects) domeniul: limba si literatura 1. analiza sistemului de regularitati ale limbii romane si engleze 2. aplicarea unei diversitati de instrumente de analiza a textelor (literare si nonliterare) 3. analiza textelor literare, pe baza unei diversitati de perspective, in vederea formularii unei optiuni personale de interpretare 4. utilizarea multimedia pentru o varietate de scopuri de cercetare si relationare 5. folosirea unui registru de strategii de comunicare (in romana si engleza) in relationarea cu o varietate de interlocutori 6. evaluarea diversitatii culturale in interpretarea textelor literare din cele doua spatii de civilizatie ale specializarii 7. asumarea unei diversitatide roluri in cadrul unei varietati de echipe pentru rezolvarea de sarcini de lucru 8. operarea cu structurile de baza ale limbii engleze in perspectiva unei comunicari reale, adecvate lumii contemporane 9. folosirea competentelor de comunicare in limba romana in vederea unei bune integrari in viata socio-profesionala 10. sistematizarea lecturilor literare din perspectiva analizei comparate si adaptarii la orizontul de asteptare 11. dezvoltarea de reprezentari culturale deschise privind evolutia si valorile celor doua culturi studiate universitatea petrol-gaze-ploiesti facultatea de litere şi stiinte nivel de instruire: 4 (studii superioare) corespondenta isco88 (com): 244 (international standard classification of occupations - in varianta 88 (com) din uniunea europeana.) 2009-2012 master administratie publica şi integrare europeana - 120 credite de studiu transferabile (ects) domeniul: stiinte administrative competente profesionale dobandite: 1. capacitatea de a analiza şi de a sintetiza conceptele teoretice in domeniul juridic şi administrativ 2. capacitatea de a organiza şi de a planifica un serviciu public 3. insusirea conceptelor din domeniul dreptului administrativ, constitutional, financiar etc. 4. capacitatea de a lua decizii in cadrul unui serviciu public 5. abilitatea de a lucra in echipa, in cadrul unui serviciu public 6. capacitatea de a lucra in echipa formata din persoane apartinand unor autoritati şi servicii publice diferite 7. capacitatea de a colabora cu specialisti din celelalte domenii 8. abilitatea de a intelege diversitatea şi multiculturalitatea in noul context european 9. capacitatea de a-şi insusi valori deontologice 10. abilitatea de a pune in practica cunostintele teoretice 11. capacitatea de a cerceta fenomenul administrativ 12. capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula 13. preocupare pentru obtinerea calitatii in serviciul public respectiv 14. capacitatea de a intelege fenomenul administrativ din alte sisteme de drept. universitatea petrol-gaze ploiesti facultatea de litere şi stiinte ciclul ii- studii universitare de mastrat 2009-2012 modul psihopedagogic- departamentul pentru pregatirea personalului didactic nivel i- 40 credite 2012-2013 modul psihopedagogic- departamentul pentru pregatirea personalului didactic nivel ii- 35 credite 1. psihologia educatiei 2. pedagogie i 3. pedagogie ii 4. didactica specialitatii 1 5. didactica specialitatii 2 6. instruire asistata pe calculator 7. practica pedagogica 1 8. managementul clasei de elevi 9. practica pedagogica 2 universitatea petrol-gaze ploiesti facultatea de litere şi stiinte Înţelegere vorbire scriere ascultare citire participare la conversaţie discurs oral exprimare scrisă c2 utilizator experimentat c2 utilizator experimentat c2 utilizator experimentat c2 utilizator experimentat c2 utilizator experimentat a2 utilizator elementar b1 utilizator independent b1 utilizator independent b2 utilizator independent b2 utilizator independent spirit de echipă: am experienta muncii în echipă încă din facultate, cand am participat la activitătile presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate în cadrul facultatii, diplomatie, rezistenta la stres, adaptabilitate la sarcini nerutiniere, spirit de sacrificiu, capacitati de organizare experienta bună a managementului de proiect și al echipei, rezolvarea diverselor sarcini si situatii cheie intalnite in practica curenta o buna stapanire a programelor: word, powerpoint, excel, access deschidere la nou, capacitate de finalizare, comunicare, diplomatie, punctualitate, profesionalism hobby: - comunicare multimedia, publicitate, aplicatii web crearea si gestionarea imaginii organizatiilor calatoriile, filmele si cartile nu referintele pot fi furnizate la cerere Informaţii personale nume /prenume adresă(e) telefon(oane) e-mail(uri) naţionalitate varsta sex grigorescu, irina ploiesti, jud.prahova, romania romana 26 ani feminin locul de muncă vizat / domeniul ocupaţional experienţa profesională educaţie şi formare perioada calificarea/ diploma obtinuta numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite perioada calificarea / diploma obţinută disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite numele şi tipul instituţiei de învăţământ nivelul în clasificarea naţională sau internaţională perioada calificarea/ diploma obtinuta disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite numele si tipul institutiei de invatamant perioada calificarea/ diploma obtinuta disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite perioada calificarea/ diploma obtinuta disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite numele si tipul institutiei de invatamant nivelul în clasificarea naţională sau internaţională perioada calificarea/ diploma obtinuta disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite numele si tipul institutiei de invatamant limba(i) străină(e) cunoscută(e) autoevaluare limba engleza limba franceza competenţe şi abilităţi sociale competenţe şi aptitudini organizatorice competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului competenţe şi aptitudini personale alte competenţe şi aptitudini permis(e) de conducere informaţii suplimentare profesor de limba engleza si de limba romana, specialist in relatii publice cu master in administratia publica si integrare europeana (pentru scoli particulare sau de stat, institutii de invatamant superior, administratia publica, banci, companii, institutii de orice tip), traducator romana <-> engleza etc. din septembrie 2010 pana in prezent profesor titular scoala postliceala sanitara invatamant particular 2002-2006 competente lingvistice de nivel mediu / atestat de competente profesionale liceul teoretic „nichita stanescu”- ploiesti filiera: teoretica specializarea : stiinte sociale –intensiv engleza competenta lingvistice de nivel mediu 2006-2009 specialist in relatii publice profil: stiinte ale comunicarii specializarea: comunicare si relatii publice competente specifice: • competente de comunicator: foarte buna stapânire a resurselor limbajului verbal, paraverbal si nonverbal în comunicare, • competente în elaborarea si gestionarea de campanii de relatii publice, • competente în elaborarea si gestionarea de strategii publicitare, • competente în aplicarea metodelor si tehnicilor de cercetare sociologica în domeniul relatiilor publice si publicitatii, • competente în implementarea si dezvoltarea sistemelor de comunicare organizationala în plan intern si extern, • competente de mediator, pentru managementul crizelor si conflictelor • competente în comunicarea interpersonala, inter-institutionala, interculturala si internationala. competente generale : • capacitate de analiza si sinteza, • capacitate de a empatiza cu mediul social, • abilitatea de a percepe corect si de a exploata eficient tendintele sociale, politice si economice de imagine si continut • capacitate de asimilare critica, prelucrare si exploatare a informatiei teoretice universitatea ecologica bucuresti- facultatea de stiintele comunicarii nivel de instruire: 4 (studii superioare) corespondenta isco88 (com): 244 (international standard classification of occupations - in varianta 88 (com) din uniunea europeana.) 180 credite de studiu transferabile (ects) 24.11.2009-05.02.2010 formator, cod cor 241205 competente profesionale dobandite: - pregatirea formarii - realizarea activitatilor de formare - evaluarea participantilor la formare - aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare - marketing-ul formarii - proiectarea programelor de formare - organizarea programelor si a stagiilor de formare - evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare asociatia pentru consiliere calificare recalificare ploiesti sud tipul de program de formare profesionala - perfectionare 2009-2012 specializarea: limba şi literatura romana-limba şi literatura engleza - 180 credite de studiu transferabile (ects) domeniul: limba si literatura 1. analiza sistemului de regularitati ale limbii romane si engleze 2. aplicarea unei diversitati de instrumente de analiza a textelor (literare si nonliterare) 3. analiza textelor literare, pe baza unei diversitati de perspective, in vederea formularii unei optiuni personale de interpretare 4. utilizarea multimedia pentru o varietate de scopuri de cercetare si relationare 5. folosirea unui registru de strategii de comunicare (in romana si engleza) in relationarea cu o varietate de interlocutori 6. evaluarea diversitatii culturale in interpretarea textelor literare din cele doua spatii de civilizatie ale specializarii 7. asumarea unei diversitatide roluri in cadrul unei varietati de echipe pentru rezolvarea de sarcini de lucru 8. operarea cu structurile de baza ale limbii engleze in perspectiva unei comunicari reale, adecvate lumii contemporane 9. folosirea competentelor de comunicare in limba romana in vederea unei bune integrari in viata socio-profesionala 10. sistematizarea lecturilor literare din perspectiva analizei comparate si adaptarii la orizontul de asteptare 11. dezvoltarea de reprezentari culturale deschise privind evolutia si valorile celor doua culturi studiate universitatea petrol-gaze-ploiesti facultatea de litere şi stiinte nivel de instruire: 4 (studii superioare) corespondenta isco88 (com): 244 (international standard classification of occupations - in varianta 88 (com) din uniunea europeana.) 2009-2012 master administratie publica şi integrare europeana - 120 credite de studiu transferabile (ects) domeniul: stiinte administrative competente profesionale dobandite: 1. capacitatea de a analiza şi de a sintetiza conceptele teoretice in domeniul juridic şi administrativ 2. capacitatea de a organiza şi de a planifica un serviciu public 3. insusirea conceptelor din domeniul dreptului administrativ, constitutional, financiar etc. 4. capacitatea de a lua decizii in cadrul unui serviciu public 5. abilitatea de a lucra in echipa, in cadrul unui serviciu public 6. capacitatea de a lucra in echipa formata din persoane apartinand unor autoritati şi servicii publice diferite 7. capacitatea de a colabora cu specialisti din celelalte domenii 8. abilitatea de a intelege diversitatea şi multiculturalitatea in noul context european 9. capacitatea de a-şi insusi valori deontologice 10. abilitatea de a pune in practica cunostintele teoretice 11. capacitatea de a cerceta fenomenul administrativ 12. capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula 13. preocupare pentru obtinerea calitatii in serviciul public respectiv 14. capacitatea de a intelege fenomenul administrativ din alte sisteme de drept. universitatea petrol-gaze ploiesti facultatea de litere şi stiinte ciclul ii- studii universitare de mastrat 2009-2012 modul psihopedagogic- departamentul pentru pregatirea personalului didactic nivel i- 40 credite 2012-2013 modul psihopedagogic- departamentul pentru pregatirea personalului didactic nivel ii- 35 credite 1. psihologia educatiei 2. pedagogie i 3. pedagogie ii 4. didactica specialitatii 1 5. didactica specialitatii 2 6. instruire asistata pe calculator 7. practica pedagogica 1 8. managementul clasei de elevi 9. practica pedagogica 2 universitatea petrol-gaze ploiesti facultatea de litere şi stiinte Înţelegere vorbire scriere ascultare citire participare la conversaţie discurs oral exprimare scrisă c2 utilizator experimentat c2 utilizator experimentat c2 utilizator experimentat c2 utilizator experimentat c2 utilizator experimentat a2 utilizator elementar b1 utilizator independent b1 utilizator independent b2 utilizator independent b2 utilizator independent spirit de echipă: am experienta muncii în echipă încă din facultate, cand am participat la activitătile presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate în cadrul facultatii, diplomatie, rezistenta la stres, adaptabilitate la sarcini nerutiniere, spirit de sacrificiu, capacitati de organizare experienta bună a managementului de proiect și al echipei, rezolvarea diverselor sarcini si situatii cheie intalnite in practica curenta o buna stapanire a programelor: word, powerpoint, excel, access deschidere la nou, capacitate de finalizare, comunicare, diplomatie, punctualitate, profesionalism hobby: - comunicare multimedia, publicitate, aplicatii web crearea si gestionarea imaginii organizatiilor calatoriile, filmele si cartile nu referintele pot fi furnizate la cerere Anuntul: Doresc angajare full time/part time in Ploiesti (I ... a fost adaugat la categoria: Cereri locuri de munca in data: 04.10.2014
ID. anunt
1045217
Categorie anunt
Cereri locuri de munca
Localitate
Bucuresti
Adaugat de
irina.grigorescu@yahoo.com /
Telefon
0747019091
E-mail
irina.grigorescu [at] yahoo.com- Anunturi gratuite asemanatoare


Tags: Doresc angajare full time part time in Ploiesti I
Anunturi similare

 

Va aflati pe pagina: Doresc angajare full time/part time in Ploiesti (I) Informaţii personale Nume /Prenume Adresă(e) Telefon(oane) E-mail(uri) Naţionalitate Varsta Sex GRIGORESCU, Irina Ploiesti, jud.Prahova, Romania 0747019091 irina.grigorescu@yahoo.com Romana 26 ani Feminin Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Educaţie şi formare Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele si tipul institutiei de invatamant Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele si tipul institutiei de invatamant Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele si tipul institutiei de invatamant Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Limba engleza Limba franceza Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini personale Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Profesor de Limba engleza si de Limba romana, Specialist in relatii publice cu Master in Administratia publica si Integrare Europeana (pentru scoli particulare sau de stat, institutii de invatamant superior, administratia publica, banci, companii, institutii de orice tip), traducator romana <-> engleza etc. Din septembrie 2010 pana in prezent Profesor titular Scoala Postliceala Sanitara Invatamant particular 2002-2006 Competente lingvistice de nivel mediu / Atestat de competente profesionale Liceul teoretic „Nichita Stanescu”- Ploiesti Filiera: Teoretica Specializarea : Stiinte Sociale –intensiv engleza Competenta lingvistice de nivel mediu 2006-2009 Specialist in relatii publice profil: Stiinte ale Comunicarii specializarea: Comunicare si relatii publice Competente specifice: • Competente de comunicator: foarte buna stapânire a resurselor limbajului verbal, paraverbal si nonverbal în comunicare, • Competente în elaborarea si gestionarea de campanii de relatii publice, • Competente în elaborarea si gestionarea de strategii publicitare, • Competente în aplicarea metodelor si tehnicilor de cercetare sociologica în domeniul relatiilor publice si publicitatii, • Competente în implementarea si dezvoltarea sistemelor de comunicare organizationala în plan intern si extern, • Competente de mediator, pentru managementul crizelor si conflictelor • Competente în comunicarea interpersonala, inter-institutionala, interculturala si internationala. Competente generale : • capacitate de analiza si sinteza, • capacitate de a empatiza cu mediul social, • abilitatea de a percepe corect si de a exploata eficient tendintele sociale, politice si economice de imagine si continut • capacitate de asimilare critica, prelucrare si exploatare a informatiei teoretice Universitatea Ecologica Bucuresti- Facultatea de Stiintele Comunicarii Nivel de instruire: 4 (studii superioare) Corespondenta ISCO88 (COM): 244 (International Standard Classification of Occupations - in varianta 88 (COM) din Uniunea Europeana.) 180 credite de studiu transferabile (ECTS) 24.11.2009-05.02.2010 Formator, cod COR 241205 Competente profesionale dobandite: - Pregatirea formarii - Realizarea activitatilor de formare - Evaluarea participantilor la formare - Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare - Marketing-ul formarii - Proiectarea programelor de formare - Organizarea programelor si a stagiilor de formare - Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare Asociatia pentru Consiliere Calificare Recalificare Ploiesti Sud Tipul de program de formare profesionala - Perfectionare 2009-2012 Specializarea: Limba şi Literatura Romana-Limba şi Literatura Engleza - 180 credite de studiu transferabile (ECTS) Domeniul: Limba si Literatura 1. Analiza sistemului de regularitati ale limbii romane si engleze 2. Aplicarea unei diversitati de instrumente de analiza a textelor (literare si nonliterare) 3. Analiza textelor literare, pe baza unei diversitati de perspective, in vederea formularii unei optiuni personale de interpretare 4. Utilizarea multimedia pentru o varietate de scopuri de cercetare si relationare 5. Folosirea unui registru de strategii de comunicare (in romana si engleza) in relationarea cu o varietate de interlocutori 6. Evaluarea diversitatii culturale in interpretarea textelor literare din cele doua spatii de civilizatie ale specializarii 7. Asumarea unei diversitatide roluri in cadrul unei varietati de echipe pentru rezolvarea de sarcini de lucru 8. Operarea cu structurile de baza ale limbii engleze in perspectiva unei comunicari reale, adecvate lumii contemporane 9. Folosirea competentelor de comunicare in limba romana in vederea unei bune integrari in viata socio-profesionala 10. Sistematizarea lecturilor literare din perspectiva analizei comparate si adaptarii la orizontul de asteptare 11. Dezvoltarea de reprezentari culturale deschise privind evolutia si valorile celor doua culturi studiate Universitatea Petrol-Gaze-Ploiesti Facultatea de Litere şi Stiinte Nivel de instruire: 4 (studii superioare) Corespondenta ISCO88 (COM): 244 (International Standard Classification of Occupations - in varianta 88 (COM) din Uniunea Europeana.) 2009-2012 Master Administratie publica şi integrare Europeana - 120 credite de studiu transferabile (ECTS) Domeniul: Stiinte Administrative Competente profesionale dobandite: 1. Capacitatea de a analiza şi de a sintetiza conceptele teoretice in domeniul juridic şi administrativ 2. Capacitatea de a organiza şi de a planifica un serviciu public 3. Insusirea conceptelor din domeniul dreptului administrativ, constitutional, financiar etc. 4. Capacitatea de a lua decizii in cadrul unui serviciu public 5. Abilitatea de a lucra in echipa, in cadrul unui serviciu public 6. Capacitatea de a lucra in echipa formata din persoane apartinand unor autoritati şi servicii publice diferite 7. Capacitatea de a colabora cu specialisti din celelalte domenii 8. Abilitatea de a intelege diversitatea şi multiculturalitatea in noul context european 9. Capacitatea de a-şi insusi valori deontologice 10. Abilitatea de a pune in practica cunostintele teoretice 11. Capacitatea de a cerceta fenomenul administrativ 12. Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula 13. Preocupare pentru obtinerea calitatii in serviciul public respectiv 14. Capacitatea de a intelege fenomenul administrativ din alte sisteme de drept. Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti Facultatea de Litere şi Stiinte Ciclul II- Studii universitare de mastrat 2009-2012 Modul psihopedagogic- Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic Nivel I- 40 credite 2012-2013 Modul psihopedagogic- Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic Nivel II- 35 credite 1. Psihologia educatiei 2. Pedagogie I 3. Pedagogie II 4. Didactica specialitatii 1 5. didactica specialitatii 2 6. Instruire asistata pe calculator 7. Practica pedagogica 1 8. Managementul clasei de elevi 9. Practica pedagogica 2 Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti Facultatea de Litere şi Stiinte Înţelegere Vorbire Scriere Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat A2 Utilizator elementar B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent Spirit de echipă: am experienta muncii în echipă încă din facultate, cand am participat la activitătile presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate în cadrul facultatii, diplomatie, rezistenta la stres, adaptabilitate la sarcini nerutiniere, spirit de sacrificiu, capacitati de organizare Experienta bună a managementului de proiect și al echipei, rezolvarea diverselor sarcini si situatii cheie intalnite in practica curenta O buna stapanire a programelor: Word, PowerPoint, Excel, Access Deschidere la nou, capacitate de finalizare, comunicare, diplomatie, punctualitate, profesionalism Hobby: - Comunicare multimedia, publicitate, aplicatii Web Crearea si gestionarea imaginii organizatiilor Calatoriile, filmele si cartile Nu Referintele pot fi furnizate la cerere
Anunturi Publica Anunturi , inscriereindirectoare.ro Publicare anunturi pe siteuri, Postare anunturi , Anunturi pedia , Posteaza anunturi in siteuri Postareanunturi.ro, Postam anunturi, Adaugare anunturi, Postare anunturi gratuite, Postam anunturi in siteuri, Promovare site web, Promovarea unui produs, Optimizare site, Promovare agresiva Promovare pe net


Doresc angajare full time/part time in Ploiesti (I)